ASOCIACE

Podařilo se, díky zásahu Povodí Vltavy, docílit po 1,5 měsíci upozorňování vodoprávního úřadu otevření sportovní propustě na jezu Černošice (Berounka). Majitel se hájí tím, že na požádání každému umožnil vyndat hrazení a propust splout. Tento postup jsme ale nepřijali za vhodný, a tak dojde k úpravě manipulačního řádu, kde bude sezónní provoz propustě se stálým otevřením.

Asociace vodní turistiky a sportu