ZDROJ: www.raft.cz - Petr Ptáček
Zahrazené a nesplavné jezy, sucho pod jezy, ploty okolo řeky znemožňující přenesení, to je realita dnešní vodní turistiky, které se věnuje téměř 800 000 lidí každý rok. Na vodní turistiku se myslí v rámci vodoprávních řízení jen velmi málo, i když má obrat v řádech miliard korun. Doposud je vodácký sport zatlačován do kouta, jako by neexistoval, a přednost se dává zelené energii. Vodáci nemohli požádat ani o úpravu stavby, aby byla vhodná pro vodní turistiku, i když se jednalo o turisticky exponovaný úsek. Prostě tady postavíme jez, oplotíme ho, a vy si běžte splouvat řeku někam jinam. To, že jste přijeli po veřejné cestě nikoho nezajímá, přenášejte si jez kde chcete. Snadné překonání jezu totiž není podmínkou u vodoprávního řízení, vodáci nikoho nezajímají. Jen díky vstřícnosti některých podniků povodí jsme mohli dávat připomínky k některým stavbám, jenže občas nebyly vyslyšeny.

Jak jsem se zmiňoval již v minulém článku o podání podnětu ombudsmance, bylo nám pro účinné hájení vodáckých nároků doporučeno založit spolek, který by měl jako hlavní činnost i ochranu přírody a krajiny. Je smutné, že se vodáci nedokázali spojit a vytvořit jednu společnou velkou organizaci již v minulosti, když podobné asociace má každý sport. Vodáctví, kterému se věnuje tolik lidí, nemá žádnou sjednocující asociaci.

Zahrazená vorová propust - realita na mnoha řekách

Zahrazená vorová propust - realita na mnoha řekách

Vznik Asociace vodní turistiky a sportu

Dnešní doba ale ukazuje, že ve světě financí a konkurence nejlépe přežijí pouze silní hráči. Platí to i pro vodácký sport a vodní turistiku. Vodácké svazy ani vodácké firmy nebyly schopny koordinovat své zájmy společně, protože každý má obvykle jiné cíle nebo působí na jedné řece a nemá tak celorepublikový přesah. Řeší si místní problémy, jenže často nemůže ze své pozice nic ovlivnit. To vše je minulostí, protože došlo ke spojení jak vodáckých a turistických svazů, tak i vodáckých firem a neregistrovaných vodáků. Vznikla Asociace vodní turistiky a sportu, která byla založena 4 svazy zastupujícími přes 49 000 členů (Český svaz kanoistů, Klub českých turistů, Svaz vodáků ČR, Asociace turistických oddílů mládeže) a významnými vodáckými firmami. Další svazy, jako je Junák – český skaut je připraven spolupracovat, ale jeho mezinárodní působnost vyžaduje delší dobu ke schválení členství. Znamenalo by tak sílu přes 115 000 členů svazů, ale vstoupit mohou i jednotliví vodáci.

Cílem Asociace je vytvořit silný spolek všech vodáků

Asociaci založilo 15 významných firem a svazů a brzo se přidaly i další organizace. Cílem je ochránit vodácké zájmy na úrovni jak legislativní, tak i v rámci místních vodoprávních řízení. Nebude to jednoduché. Bude nutné změnit některé zákony, ty již existující naopak vymáhat a hlavně se snažit přizpůsobovat řeky vodní turistice, abychom za pár let měli kde jezdit. To by mělo být prioritou pro každého, kdo byl alespoň jednou na vodě, protože v plánu je stavba dalších 400 MVE.

Členství ve spolku

Spolek je otevřen pro všechny vodáky a vodácké firmy, kteří se mohou registrovat na web stránce asociace www.avts.cz. Ukažme, že i vodáci dokáží být jednotní a že dokáží společně postupovat před úřady a veřejností. Jedná se o unikátní vodácký projekt, buďte u jeho vzniku.

Petr

Výbor spolku - Zdroj: www.avts.cz

 
Výbor má v současné době 5 členů a kontrolní komise 3 členy. Za spolek jedná předseda nebo místopředseda výboru.
 

Ing. Petr Ptáček - předseda

 • majitel vodáckého serveru www.raft.cz a Vodácké školy záchrany
 • několik let se věnuje procesu legistativních změn ve prospěch vodáckého sportu a bezpečnosti na řekách
 • zakladatel projektu nebezpecnejezy.cz a suchejezy.cz
 • soudní znalec se specializací na vodáctví a bezpečnost na řekách i jezech
 • autor několika vodáckých publikací (Cena adrenalinu, Bezpečně na tekoucí vodě ...)
 • Pořadatel vodáckých nebo předváděcích akcí (např. Záchrana na tekoucí vodě a záchrana vrtulníkem)
Předseda Petr Ptáček
 

Pavel Šálek - místopředseda

 • člen výboru sekce turistiky Českého svazu kanoistů
 • ředitel a dlouholetý pořadatel ČPV Hamerský potok
 • na vodu jezdí od mala
 • vedl oddíl TOM Bohemians a oddíl dospělých vodáků TJ Bohemians
 • chce, aby stát, státní správa, obce začaly brát vodáky s respektem, ale také, aby se slovo vodák nepoužívalo jako nadávka a mohli jsme být na toto značení hrdí
Místopředseda Pavel Šálek
 

David Gros

 • vyrostl v místním vodáckém oddílu Neptun Znojmo a již 2 desítky let je jeho vedoucím
 • založil středisko vodních skautů ve Znojmě
 • s partou nadšenců v roce 2010 realizoval projekt vybudování vodáckého centra v bývalé vodárně pod znojemskou přehradou, kde vzniklo vodácké a sportovní zázemí
 • ve Znojmě provozuje Půjčovnu lodí Dyje a Vodácké centrum Znojmo
 • pod hlavičkou Vodáckého centra Znojmo organizuje kurzy pro školy, firmy i veřejnost na Dyji a na divoké vodě (Salza, Soča, Isel, ..)
 • ve volných chvílích objevuje nové řeky či nabírá zkušenosti na seakayaku
 • učí vodácký potěr jezdit na vodě i na lyžích
Člen výboru David Gros
 

Míla Pražák

 • zakladatel vodácké půjčovny Dronte, vodácký instruktor, spoutvůrce Vodáckého muzea ve Zruči nad Sázavou
 • pravidelný vodácký zpravodaj na Countryradiu, pořadatel akcí Folková Ohře, Trampské Pikovice, Vodácký festival ve Zruči nad Sázavou a Retroplavba, splutí Rokytky
 • je předsedou zapsaného spolku Vodácká Ohře
Člen výboru Míla Pražák
 

Lenka Říhová

 • 19 let působí v půjčovně lodí Bisport
 • pod jejím palcem je call centrum, systémy a příprava a realizace akcí pro firmy, školy, větší party vodáků
 • snaží se hájit práva vodáků
 • v asociaci má na starost přihlášky, platby a další administrativu